HR EN

LESNINA

Projekti: Ostvareni

POSLOVNO TRGOVAČKI CENTAR LESNINA JANKOMIR

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
33.709 m2
Katnost
Po+Pr+2
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
38.000 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
 
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
 
Broj podzemnih etaža
1
Broj građevina (nadzemnih volumena)
1
Planirani broj stanova ukupno
 
Glavni arhitekti
Bojan Perhoč dia