HR EN

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE U ZAGREBU NA K.Č. BR. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA

Provedeni natječaji

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

SETOM d.o.o, Zagreb, Bencekovićeva 33, (OIB: 34602183958), zastupan po direktoru Tomislavu Šekeriji    - mob: 098/ 800 657  -  mail: info@setom.hr

 

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po

direktorici Zrinki  Marović  -  tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

Ovlašteni arhitekt Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

 

RASPISUJE NATJEČAJ

prvog stupnja složenosti

 

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI  

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA STAMBENE GRAĐEVINE

U ZAGREBU NA K.Č. 4838/1 K.O. TREŠNJEVKA

NATJEČAJ  prvog stupnja složenosti
opći , za realizaciju u jednom stupnju, javni i anonimni  za izradu idejnog rješenja
stambene građevine u Zagrebu na k.č. 4838/1 k.o. Trešnjevka
Natječaj je proveden u skladu sa odredbama Pravilnika o natječajima sa područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata.
Registarski broj natječaja je  81-19/ZG-I /N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:

SETOM d.o.o., Zagreb, Bencekovićeva 33, (OIB: 34602183958), zastupan po direktoru Tomislavu Šekeriji ,   e-mail: info@setom.hr

PROVODITELJ NATJEČAJA:

STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po direktorici Zrinki Marović; tel: 01  6040 278, 01  6040 469  – mail: stimar@stimar.hr

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ZADATKA, ODNOSNO PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA:Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. – Tomislav Dolečki dip.ing.arh. - ovlašteni arhitekt  - mail: tomislav@cpa.com.hr telefon 01/6190-356

PREDMET I SVRHA  natječaja  je dobivanje najboljeg idejnog rješenja za izgradnju stambene građevine  na k.č. 4838/1 k.o.Trešnjevka – Zagreb.

PRAVO SUDJELOVANJA  imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti bio je zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno  valorizirao slijedeće kriterije :

  1. realizacija prostornog programa;
  2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži urbani kontekst;
  3. funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
  4. prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
  5. kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju pročelja, posebno onog prema Zadarskoj ulici (Zagrebačkoj aveniji);
  6. ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

Ocjenjivački sud je radio u sastavu:
Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.– predsjednik OS, Gordan Cmrečki, dipl.ing.arh. - dopredsjednik OS, Tomislav Šekerija, član, Miroslav Dragomanović , dipl.ing.arh (zamjenik člana OS), savjetnik: Stipan Marović, dipl.iur.

Tehnička komisija:
Zrinka Tadić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:
Zdravko Mahmet, dipl.ing.arh.

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 9 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda, jednoglasno su dodijeljene slijedeće nagrade:

 

PRVA NAGRADA u iznosu od 33.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „03“

Autor: SANJA BORISAVLJEVIĆ dia

 

DRUGA NAGRADA u iznosu od 20.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „04“
Autor: JURICA BARIŠIĆ dia
Suradnica: KATARINA NOVOSEL BARIŠIĆ dia

 

TREĆA NAGRADA u iznosu od 13.000,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
Autori: BRANKA GRGIĆ dia
            DAMIR LJUTIĆ dia

Ocjenjivački sud