HR EN

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKOG TRGA, PARKOVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE CENTRA MOBILNOSTI NA JARUNSKOJ ULICI U ZAGREBU

Provedeni natječaji

REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKOG TRGA, PARKOVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE
CENTRA MOBILNOSTI NA JARUNSKOJ ULICI U ZAGREBU

 

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
PROJECT 3 MOBILITY d.o.o., Zagreb, Ilica 31 (OIB: 49842564886), zastupan po gdinu Marku Pejkoviću   mob:  091/333 62 33   ; e-mail:  info@p-tri.com

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271 (OIB: 87329091748), zastupan po
direktorici Zrinki  Marović  tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – e-mail: stimar@stimar.hr
Ovlašteni arhitekt, Miroslav Dragomanović dipl.ing.arh.

RASPISUJE NATJEČAJ
prvog stupnja složenosti

OPĆI, ZA REALIZACIJU, U JEDNOM STUPNJU, JAVNI I ANONIMNI 
ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA GRADSKOG TRGA,
PARKOVNE POVRŠINE I GRAĐEVINE
CENTRA MOBILNOSTI NA JARUNSKOJ ULICI U ZAGREBU

NATJEČAJ prvog stupnja složenosti

Opći, za realizaciju, u jednom stupnju, javni i anonimni za izradu idejnog rješenja gradskog trga, parkovne površine i građevine Centra mobilnosti na Jarunskoj ulici u Zagrebu.

PRAVO SUDJELOVANJA: imale su sve stručne fizičke osobe. Uvjet stručnosti je bio zadovoljen ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt.

SVRHA I CILJ javnog natječaja je dobivanje kvalitetnog arhitektonsko i funkcionalno rješenja gradskog trga, parkovne površine i nove građevine CM prema predloženoj programskoj strukturi i na taj način kvalitetno upotpuniti sadržajnu i oblikovnu strukturu cjelovitog kompleksa SC Mladost na južnom prilazu gradu.

Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN br. 85/2014.) Hrvatske komore arhitekata.

Reg.br.natječaja :  109-21/ZG-AU/N

RASPISIVAČ NATJEČAJA:
PROJECT 3 MOBILITY d.o.o., Zagreb, Ilica 31, (OIB: 49842564886), zastupan po gdinu Marku Pejkoviću - mob: 091/333 62 33 ; e-mail: info@p-tri.com.

PROVODITELJ NATJEČAJA:
STIMAR d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara  271, (OIB: 87329091748), zastupan po direktorici Zrinki Marović, tel: 01 6040 278, 01 6040 469  – e-mail: stimar@stimar.hr,
Ovlašteni arhitekt, Miroslav Dragomanović dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ natječajnog zadatka, odnosno programa za provedbu natječaja je
MATRIX-D-INŽENJERING d.o.o., Voćarsko naselje 118, 10000 Zagreb – OIB:90418223094 - Autor (odgovorni voditelj izrade) – Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - mail: miroslav.dragomanovic@gmail.com,   tel:098/9829-390

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je jednakovrijedno valorizirao slijedeće kriterije:
1. realizacija prostornog programa;
2. kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
3. ispunjenje funkcija u unutarnjem i vanjskom prostoru;
4. estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
5. komunikacijske veze;
6. ekonomičnost u izgradnji i održavanju;
7. energetska učinkovitost i ušteda energije;
8. ekološki zahtjevi i neškodljivost po okolinu.

OCJENJIVAČKI SUD je radio u sastavu:
prof. Goran Rako, dipl.ing.arh. - predsjednik OS, Stipan Marović, dipl.iur.oec. - dopredsjednik  OS, Nenad Kondža, dipl.ing.arh., Nikica Tabain,  dipl.ing.arh. (zamjenik člana OS), Savjetnici: doc. dr. sc. Hrvoje Pilko, dipl. ing. prom., Danilo Bunčić, dipl.ing.stroj.

Tehnička komisija :
Lea Lončarević Žibret, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja:
Miroslav Dragomanović, dipl.ing.arh. 

 

PRVA NAGRADA   u iznosu od 46.500,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom    „03“
AUTOR: 3LHD – Saša Begović, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović, Silvije Novak, Paula Kukuljica

Projekti tim: Koraljka Brebrić Kleončić, Dominiko Ivan Žuvela, Barbara Kaličanec, Miloš Ušljebrka, Mario Harni, Branimir Turčić
Suradnici projektnog tima: i.t.t. d.o.o., Saša Mitrović, konstrukcija; Inspekting d.o.o. Maksim Carević, zaštita od požara; iC artprojekt d.o.o., Srećko Lačen, strojarske instalacije; iC artprojekt d.o.o., Darko Magić, vodoopskrba i odvodnja; iC artprojekt d.o.o., Boris Kramarić, elektroinstalacije; OpOp Studio j.d.o.o., Željko Radišić, krajobraz

 

DRUGA NAGRADA  u iznosu od 34.875,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom   „04“
AUTOR: URBANISTICA d.o.o.; Jasminka Pilar-Katavić, Nikola Adrović, Nikolina Gradečki, Luka Krstulović, Ira Habijanec, Vilma Stopfer

TREĆA NAGRADA u iznosu od 23.250,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom   „02“
AUTOR: Mr.sc. Filip Dubrovski dipl.ing.arh., Sandra Dubrovski mag.ing.arch., Ivan Dajak mag.ing.prosp.arch.

ČETVRTA NAGRADA u iznosu od 11.625,00 kn neto dodjeljuje se radu pod šifrom „01“
AUTOR: Isabell Radešić, Julijana Bočkaj, Haris Bulić