HR EN

TEHNOZAVOD MARUŠIĆ

Projekti: Ostvareni

 

TEHNOZAVOD MARUŠIĆ KAJZERICA - ZAGREB

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
 
Katnost
P+3
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
4.000 m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
 
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
 
Broj podzemnih etaža
1
Broj građevina (nadzemnih volumena)
1
Glavni arhitekti
Boris Fiolić dia
Zoran Boševski dia 
(STUDIO BIFd.o.o.)