HR EN

SREDIŠĆE ZAGREB

Projekti: Za buduću realizaciju

RJEŠENJA STAMBENO-POSLOVNE GRADNJE UZ AVENIJU DUBROVNIK – SREDIŠĆE – NOVI ZAGREB, BLOK PLANSKE IZGRADNJE“J“

Građevinska parcela ima ukupnu površinu od cca
19.651,00 m2
Katnost
MAX 9 ETAŽA
Građevinska (brutto) površina ukupno - GBP-u
60.565,00/65.692,00* m2
Građevinska (brutto) površina nadzemno - GBP-n
44.439,00/49.566,00* m2
Građevinska (brutto) površina podzemno - GBP-p
16.126,00 m2
Broj građevina (nadzemnih volumena)
3
Broj parkirališta u garaži
546
Broj parkirališta na parceli
210
Glavni arhitekti
ENTASIS d.o.o.
Autorski tim: Djivo Dražić dia, Vedran Vulelija dia.
Suradnik (3D): Nikola Šimunović