HR EN

HEP Studia

Projekti: Ostvareni

STUDIJA PROSTORA HEP-a

Ulica grada Vukovara 37 
10000, Zagreb
PARCELA 9.360 m2
POSTOJEĆI BRP cca 26.000 m2